Signál zo satelitov ASTRA už môžeme prijímať 30 rokov. Kam sa posunie táto technológia v ďalších 30 rokoch?

Ukáž svoj talent a nakresli narodeninové prianie k tomuto výročiu!

Dostaň zo seba to najlepšie, vyhraj skvelú cenu a možno sa z teba stane budúca hviezda výtvarného umenia! Súťaž prebieha od 1. okóbra do 30. novembra 2015! Tak rýchlo zober papier a ceruzku, či štetec a pusti uzdu svojej predstavivosti: ukáž nám svoju predstavu o budúcnosti satelitnej komunikácie. A tiež si nezabudni prečítať a dodržiavať pravidlá.