Kto je v porote!

Milena Klasová

Okrem vytvárania sôch z rôznych materiálov, vrátane skla a keramiky, píše beletriu a ilustruje knihy. Pre časopis Zlatý Máj píše o detskej literatúre a práci ilustrátorov učebníc. Pôsobila aj na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe a v Ústave dejín umenia Akadémie vied Českej republiky. Organizuje výstavy a je editorkou monografií z oblasti dejín umenia.

Jan Kavan

Jan Kavan je akademický maliar a grafik. Venuje sa najmä voľnej grafickej tvorbe, kresleniu, ilustráciám kníh a dizajnu poštových známok. V týchto oblastiach získal aj niekoľko ocenení. Je členom prestížneho Združenia českých umelcov grafikov klubu grafických umelcov Hollar. V rokoch 1997 až 2010 učil na Vyššej odbornej škole a Strednej umeleckej škole Václava Hollara, kde založil samostatný študijný odbor knižná ilustrácia. Je tiež dlhoročným kurátorom nekomerčnej Galérie u lávky v Prahe.

Vladislav Malast

Vladislav organizuje lektorské prehliadky expozícii Slovenskej národnej galérie a vzdelávacie a výchovné programy pre školy ako aj pre širokú verejnosť. Pripravuje vzdelávacie nástroje pre výstavy národnej galérie ako aj ďalšie metodické materiály. Prednášal aj teóriu a históriu umenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.