Víťazi

[design/2013/price-1.png]

Víťazi na základe rozhodnutia odbornej poroty:

Víťazi na základe verejného hlasovania:

Účasť každého, kto sa zapojí do súťaže, je podmienená súhlasom jeho/jej zákonného zástupcu. Pre zaslanie cien výhercom sa bude vyžadovať písomný súhlas zákonného zástupcu.

[design/2013/price-2.png]