Žirija

Milena Klasová

Poleg oblikovanja umetnin iz različnih materialov, tudi iz stekla in gline, Milena piše poezijo in ilustrira knjige. Za revijo Zlatý Máj je pisala o otroški literaturi, ilustracijah v šolskih učbenikih in njihovem delu. Sodelovala je tudi s Fakulteto za uporabno umetnost v Pragi in z Umetnostnozgodovinskim inštitutom Češke akademije znanosti. Milena je organizatorka razstav in zaključuje monografijo o zgodovini umetnosti.

Jan Kavan

Jan Kavan je akademski slikar in grafični umetnik. Pri svojem delu se osredotoča na svobodo grafičnih del, risanje, ilustracijo knjig in oblikovanje poštnih znamk. Za svoja dela je prejel tudi številne nagrade. Je član prestižnega kroga grafičnih umetnikov, Hollar. Med leti 1997 in 2010 je poučeval na Fakulteti Václav Hollar in na Srednji šoli za umetnost, kjer je danes, po njegovi zaslugi, Ilustracija knjig samostojni del študija. Je dolgoletni vodja nekomercialne galerije v Pragi, Galerie u lávky.

Vladislav Malast

Vladislav, za šole in širšo javnost, organizira vodene oglede razstav in izobraževalnih programov po Narodni galeriji na Slovaškem. Za razstave v galeriji in za številne metodične programe pripravlja izobraževalne tehnike. Bil je tudi predavatelj predmeta Teorija in zgodovina umetnosti na Fakulteti za grafično umetnost v Bratislavi.