Nagrade

[design/2013/price-1.png]

Zmagovalce bo izbrala žirija:

Zmagovalci s pomočjo javnega glasovanja:

Ves čas sodelovanja mora imeti sodelujoči dovoljenje njegovega/njenega zakonitega skrbnika. Za prevzem nagrade bo nagrajeni sodelujoči potreboval pisno soglasje zakonitega zastopnika.

[design/2013/price-2.png]