Regulamentul concursului Astra Talent 2015

1. Domeniu de aplicare

1.1. . Prin concurs se înţelege evenimentul „ASTRA Talent 2015” („Concursul”) anunţat de către Organizator, care îşi propune să invite copii cu vârste cuprinse între 8 şi 15 ani să folosească desene, schiţe, picturi, acuarele sau orice alte tehnici permise pentru a crea sau desena o felicitare pentru aniversarea a 30 de ani de activitate SES ASTRA.

1.2. Termenii şi condiţiile de faţă („Regulamentul concursului”) definesc drepturile şi obligaţiile participanţilor la Concursul organizat de ASTRA CEE Sp. z o.o. („Organizator”). Prin înscrierea la Concurs, participanţii îşi exprimă acordul cu privire la Regulile Concursului.

2. Dispoziţii generale

2.1. Concursul va începe la data de 1 octombrie 2015 şi se va încheia la data de 30 noiembrie 2015. Concursul va avea loc în Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia şi România. Acest regulament se aplică concursului desfăşurat în România. Școlile sau elevii din ciclul primar/gimnazial din Republica Moldova care doresc să se înscrie, trebuie să respecte regulamentul concursului pentru România și legislația în vigoare în Republica Moldova.

2.2. Publicul va putea începe să voteze pe pagina web www.astratalent.eu în ziua de luni, 16 noiembrie 2015. Votul publicului se va încheia luni, 30 noiembrie, la miezul nopţii.

2.3. Organizatorul va anunţa rezultatele Concursului pe propria pagină web în termen de cel mult trei săptămâni de la încheierea Concursului.

2.4. Premiile Concursului sunt donate de către Organizator. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a alege Concurentul câştigător şi de a-i acorda premiul, la discreţia sa. Premiile câştigate nu pot fi revendicate prin mijloace legale şi nu există alternative la aceste premii. Premiile vor fi trimise la adresele câştigătorilor printr-un serviciu de curierat.

2.5. Câştigătorilor le revine sarcina de a plăti impozitele pentru premiile câştigate.

3. Principiul concursului

3.1. Un concurent („Concurent”) este orice persoană care încarcă în mod corespunzător formularul de înregistrare la Concurs şi o imagine scanată sau o fotografie de înaltă calitate („Lucrarea”) pe www.astratalent.eu; rezoluţia unei imagini încărcate trebuie să fie de cel puţin 1600 x 1200 pixeli. O condiţie preliminară importantă a participării la Concurs şi a validării Lucrării este completarea tuturor datelor de contact solicitate în formularul de înscriere la Concurs.

3.2. Concursul este deschis tuturor persoanelor care îndeplinesc cerinţa stipulată la alineatul 1.1, ale căror Lucrări se depun prin instituţia lor de învăţământ (de exemplu, o şcoală generală) sau prin dirigintele sau părinte/tutorele legal. În orice moment, participarea la Concurs a fiecărui Concurent este condiţionată de acordul părintelui/tutorelui legal respectiv al acestuia/acesteia. Acordul scris va fi solicitat în cazul Concurenţilor câştigători, pentru primirea premiului.

3.3. Imaginile şi formularele de înscriere la Concurs depuse în alt mod (prin poştă, poşta electronică etc.) decât prin interfaţa paginii web www.astratalent.eu nu vor fi acceptate.

3.4. Lucrările artistice care au fost depuse la ediţiile anterioare ale Concursului, precum şi lucrările derivate din acestea nu sunt acceptate la Concursul actual.

3.5. Lucrările trebuie să aibă formatul A4 sau A3, indiferent de orientarea paginii. Tehnicile permise sunt arta liniară, pictura în ulei, pictura, desenul sau orice altă tehnică manuală de desen sau pictură care permite scanarea lucrării ca imagine 2D. Grafica pe calculator nu este permisă.

3.6. Lucrările câştigătoare vor fi recompensate cu premii.

3.7. Vor fi premiate în total 9 lucrări, la două categorii. Juriul specializat va selecta şi va evalua cele mai bune 5 lucrări. Celelalte patru lucrări vor fi desemnate de către public, prin voturi acordate pe pagina web a Concursului. Numărul voturilor acordate de public va fi decisiv în această selecţie; în cazul egalităţii de voturi, clasamentul va fi stabilit în funcţie de popularitatea lucrărilor individuale. Juriul specializat va acorda următoarele premii: premiul întâi: iPad 32GB Air WiFi; premiul al doilea: iPad Mini 16GB WiFi; premiul al treilea: iPod Touch 5, 64GB; premiul al patrulea: iPod Touch 5, 32GB; locul al 5-lea: un iPod Nano 7, 16GB. Câştigătorii desemnaţi prin votul publicului vor primi acelaşi premiu; locurile 1 – 4 vor primi câte un telescop Sky Watcher BK707AZ2.

3.8. După anunţarea rezultatelor, câştigătorii vor fi contactaţi prin poşta electronică la adresa de e-mail menţionată în formularul de înscriere la Concurs. Concurenţii câştigători vor trimite (i) picturile în original şi (ii) scrisoarea de exprimare a acordului, în original, scrisă de părinte/tutorele legal la adresa Agentului Organizatorului specificată mai jos în termen de cel mult 14 zile de la anunţarea câştigătorilor. Netrimiterea lucrării în original atrage după sine invalidarea dreptului Concurentului câştigător la premiu. Lucrările vor fi trimise la PRAM Consulting, Na Březince 6, 150 00 Praga 5, Republica Cehă („Agentul Organizatorului”).

3.9. Concurenţii au obligaţia de a se asigura că lucrările pe care le-au creat nu încalcă drepturile de autor ale altor persoane.

3.10. Organizatorul, membrii juriului sau orice partener NU sunt răspunzători pentru: (i) orice costuri suportate sau pierderi ori daune suferite de participanţi în legătură cu Concursul; (ii) orice pierdere suferită în locul obţinerii unui profit de către participant (iii) orice neînţelegere a participantului cu privire la drepturile sale legate de proprietatea intelectuală sau la orice terţ în legătură cu proprietatea intelectuală.

3.11. Prin participarea la Concurs, Concurenţii îşi dau acordul irevocabil privind folosirea ulterioară a lucrărilor lor în scopuri comerciale de către Organizatorul Concursului, fără nicio restricţie şi fără niciun drept la remunerare sau la plata altor sume de către Organizator sau Agentul Organizatorului.

3.12. Primele 5 lucrări câştigătoare vor fi selectate pe baza voturilor acordate de juriul specializat desemnat de Organizator. Organizatorul va anunţa membrii juriului şi rezultatele Concursului pe propria pagină web. Alte patru lucrări vor fi selectate pe baza voturilor acordate de membrii publicului pe pagina web a Concursului.

3.13. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea privind corectitudinea declaraţiilor membrilor juriului şi ale altor persoane care participă la competiţie.

3.14. Sunt interzise orice mijloace de vot suplimentare, cum ar fi roboţi, cumpărarea voturilor, schimbarea adresei IP şi alte metode similare. Ne rezervăm dreptul de a respinge orice desen suspect, fără a ne justifica hotărârea.

4. Caritate

4.1. Partenerul caritabil al Concursului este "Medici Fără Frontiere" („Partener”).

4.2. Organizatorul se angajează să doneze Partenerului 2.000 de euro, iar suma va fi transferată în contul Partenerului până la sfârșitul lui 2015, cel târziu.

5. Dispoziţii diverse

5.1. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru evenimentele pe care nu le poate controla şi pentru evenimentele pe care Organizatorul nu le poate prevedea, în pofida eforturilor profesionale depuse.

5.2. Organizatorul trebuie să gestioneze datele cu caracter personal ale concurenţilor în conformitate cu legislaţia aplicabila privind protejarea datelor cu caracter personal şi privind modificarea adusă anumitor legi, modificată. Datele personale furnizate de concurenţi vor fi prelucrate de Organizator numai în scopul procesării şi evaluării acestui Concurs. Prin furnizarea datelor personale în vederea participării la Concurs, concurenţii sunt de acord cu publicarea de către Organizator a numelui, prenumelui şi adresei unui concurent recompensat cu un premiu în cadrul Concursului. Concurenţii sunt de acord să furnizeze datele personale şi confirmă că şi-au dat de bună voie acordul pentru procesarea acestora.

5.3. Participarea la acest Concurs este interzisă angajaţilor Organizatorului, membrilor familiilor acestora şi persoanelor apropiate lor, precum şi tuturor partenerilor proiectului menţionaţi în orice comunicare referitoare la Concurs, inclusiv angajaţilor, membrilor familiilor acestora şi persoanelor apropiate. Niciuna dintre persoanele menţionate în acest alineat nu este îndreptăţită să beneficieze de un premiu.

5.4. Acest Regulament al Concursului, problemele juridice care decurg din acestea şi alte probleme juridice care intervin între Organizator şi concurenţi pe durata Concursului sau în legătură cu acesta sunt reglementate de legi şi regulamente generale cu caracter obligatoriu din Republica Cehă. Orice litigiu care decurge din aceste probleme juridice poate fi înaintat spre soluţionare instanţelor din Republica Cehă.

5.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula, amâna sau modifica integral sau parţial Concursul şi Regulile Concursului, la discreţia sa. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a reduce durata, de a suspenda sau de a contramanda Concursul ori de a modifica Regulile Concursului. Modificarea Regulilor Concursului nu îndreptăţeşte niciun concurent la despăgubirea costurilor pe care le-a suportat în cadrul Concursului.

Regulamentul Concursului intră în vigoare la data de 1 octombrie 2015.