Podívej, kdo o vaší kresbě rozhodne!

Milena Klasová

Kromě sochařských disciplin, včetně skla a keramiky, se zabývá od ukončení fakulty krásnou knihou a ilustracemi. Dlouho pracovala pro časopis Zlatý Máj nakladatelství Albatros, kde pravidelně psala o slavných českých ilustrátorech a ilustrátorech dětských knih historické dětské literatury nebo o vývoji ilustrací českých slabikářů atd. Pracovala také na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a v Ústavu dějin umění ČAV. Pořádá výstavy a píše monografické studie.

Jan Kavan

Jan Kavan je akademický malíř a grafik. Ve své profesionální praxi se zabývá zejména volnou uměleckou grafikou, kresbou, ilustrací a návrhy poštovních známek. V těchto oborech získal řadu ocenění. Je členem prestižního sdružení grafiků Hollar. V letech 1997 až 2010 pedagogicky působil na Vyšší odborné a Střední umělecké škole V. Hollara v Praze, kde se též zasloužil o akreditaci ilustrátorského oboru. Mimo to je dlouholetým kurátorem nekomerční Galerie u lávky v Praze Troji.

Vladislav Malast

Vladislav sestavuje lektorované prohlídky expozicemi SNG a naučné programy pro školy i veřejnost. K expozicím připravuje i vzdělávací pomůcky a metodické materiály. Působil také jako lektor na Katedře teorie a dějin umění na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě.