Nagrody

[design/2013/price-1.png]

Zwycięzcy wybrani przez jury:

Zwycięzcy wybrani w drodze głosowania:

W każdej chwili, zgłoszenie udziału Uczestnika w Konkursie wymaga zgody prawnego opiekuna. Pisemna zgoda jest wymagana w przypadku zwycięstwa Uczestnika przed odbiorem nagrody.

[design/2013/price-2.png]