Astra Talent 2015 - Pravila natječaja

1. Opis

1.1 Pod natječajem se podrazumijeva događanje „ASTRA Talent 2015" („Natječaj") kojeg pokreće Organizator, a implementira Provoditelj, s ciljem pozivanja djece u dobi od osam (8) do petnaest (15) godina da koristeći crteže, kistove, slike ili bilo koju drugu dozvoljenu likovnu tehniku dizajniraju rođendansku čestitku za 30. godišnjicu SAS ASTRA.

1.2. Ovi uvjeti i odredbe („Pravila natječaja") definiraju prava i obveze sudionika natječaja kojeg organizira ASTRA CEE Sp. z o.o. („Organizator"), a implementira Grayling d.o.o. („Provoditelj“). Sudjelovanjem u Natječaju, sudionici prihvaćaju i suglasni su sa svim odredbama „Pravila natječaja“.

2. Opće odredbe

2.1. Natječaj će početi 1. listopada 2015. i završiti 30. studenog 2015. Natječaj će se održati u sljedećim zemljama: uz Hrvatsku, u Bugarskoj, Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Srbiji i Rumunjskoj.

2.2. Javno glasanje bit će otvoreno putem internetske stranice www.astratalent.eu u ponedjeljak 16. studenog. Javno glasanje završit će 30. studenog u ponoć.

2.3. Rezultati Natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici Organizatora, najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka Natječaja.

2.4. Nagrade za Natječaj donira Organizator. Organizator zadržava diskrecijsko pravo izbora pobjednika i odobravanja nagrade prema vlastitom izboru. Osvajanje nagrada ne može biti uvjetovano pravnim sredstvima te nisu dostupne alternativne nagrade. Nagrade će biti poslane dobitnicima na kućnu adresu putem kurirske dostave.

3. Pravila natječaja

3.1. Sudionik Natječaja je svaka osoba koja u roku postavi svoj obrazac za prijavu na Natječaj i skeniranu sliku ili fotografiju visoke kvalitete (Prijava) na internetsku stranicu www.astratalent.eu. Postavljena slika mora biti minimalne rezolucije 1600 x 1200 pixela ili više. Bitan preduvjet sudjelovanja u Natječaju i valjanosti prijave jest ispunjavanje svih potrebnih kontaktnih podataka registracijskog obrasca Natječaja.

3.2. Natječaj je otvoren za sve osobe koje ispunjavaju uvjete navedene u članku 1.1., čije prijave će biti predane putem njihovih obrazovnih ustanova (npr. osnovna škola) ili putem učitelja mentora ili zakonskog skrbnika. U svakom trenutku, sudjelovanje svakog sudionika u Natječaju podložno je pristanku njegovog / njezinog zakonskog skrbnika. Pismeni pristanak bit će potreban za pobjednike kako bi primili nagrade.

3.3. Slike i registracijski obrasci za Natječaj koji budu predani u bilo kojem drugom obliku (poštom, putem elektronske pošte, itd.), a ne putem internetske stranice www.astratalent.eu neće biti prihvaćeni.

3.4. Radovi koji su već bili prijavljivani na ovaj Natječaj prethodnih godina, kao i njihovi izmijenjeni oblici ne mogu sudjelovati u aktualnom Natječaju.

3.5. Radovi moraju biti A4 ili A3 formata, neovisno o orijentaciji stranice. Dozvoljene tehnike su: iscrtavanje, slikanje uljanim bojama, slikanje, crtanje, ili bilo koji drugi oblik ručne tehnike slikanja ili crtanja koja omogućuje da rad bude skeniran kao 2D slika. Kompjuterske grafike nisu dozvoljene.

3.6. Pobjednički radovi osvojit će nagrade.

3.7. Nagradni fond natječaja bit će podijeljen za ukupno 9 radova u dvije kategorije. Stručni žiri izabrat će i ocijeniti 5 najboljih radova. Preostala četiri rada bit će izabrano javnim glasanjem temeljem najvećeg broja glasova dobivenih na internetskoj stranici Natječaja. Za odabir radova biti će ključan broj glasova javnosti; ukoliko određeni radovi dobiju jednaki broj glasova, pozicija će biti utvrđena prema poretku Popularnosti individualne prijave. Stručni žiri dodijelit će sljedeće nagrade:

1. mjesto: iPad Air WiFi 32GB
2. mjesto: iPad Mini WiFi 16GB
3. mjesto: iPod Touch 5th gen 64GB
4. mjesto: iPod Touch 5th gen 32GB
5. mjesto: iPod Nano 7th gen 16GB.

Pobjednici javnog glasanja primit će istu nagradu. Od 1. do 4. mjesta osvojit će teleskop Wky Watcher BK707AZ2.

3.8. Nakon što rezultati Natječaja budu objavljeni, dobitnici će biti obaviješteni putem elektronske pošte koju su ostavili na registracijskom obrascu Natječaja. Pobjednici će poslati (i) originale svojih radova (ii) i original pismene suglasnosti njihovih zakonskih skrbnika na adresu Provoditelja koja se nalazi u nastavku dokumenta najkasnije u roku od 14 dana od datuma proglašenja dobitnika. Ukoliko dobitnik ne učini gore navedeno izgubit će pravo na dobivanje nagrade. Radove će dobitnici poslati na adresu: PRAM Consulting, Březince 6, 150 00 Prague 5, Czech Republic ("Partner Organizatora").

3.9. Natjecatelji su dužni voditi računa prilikom izrade svojih radova kako njihova djela na bilo koji način ne bi povrijedila autorska prava trećih osoba.

3.10. Provoditelj, članovi žirija i partneri NEĆE biti odgovorni za: (i) bilo kakve troškove sudionika Natječaja koje sudionik pretrpi u vezi s Natječajem; (ii) bilo kakve gubitke u smislu očekivane dobiti sudionika; (iii) bilo kakvog nerazumijevanja sudionika u pogledu njihovog prava u vezi intelektualnog vlasništva, ili bilo koje treće strane po pitanju intelektualnog vlasništva.

3.11. Ulaskom u Natječaj, sudionici se nepovratno slažu da se njihovi radovi mogu dalje koristiti u marketinške i komercijalne svrhe Organizatora Natječaja bez ikakvih ograničenja te bez ikakvih prava na naknadu, obeštećenje ili bilo kakav oblik plaćanja od strane Organizatora ili njegovog Agenta.

3.12. Prvih 5 pobjedničkih radova bit će odabrano glasovima stručnog žirija koji će imenovati Organizator. Članovi žirija kao i rezultati Natječaja bit će objavljeni na internetskim stranicama Organizatora. Dodatnih 4 radova bit će izabrano putem javnog glasanja na internetskim stranicama Natječaja.

3.13. Organizator se odriče bilo kakve odgovornosti za ispravnost izjava članova žirija i ostalih osoba koje sudjeluju u natječaju.

3.14. Sva dodatna sredstva glasanja poput skripti, botova, kupovine glasova, promjene IP adrese korisnika i slično nisu dozvoljena. Organizator zadržava pravo odbacivanja svakog crteža u slučaju sumnje u korištenje nedopuštenih sredstava glasanja, bez navođenja točnih razloga.

4. Humanitarni karakter

4.1. Humanitarni partner Natječaja je organizacija Liječnici bez granica (“Partner”).

4.2. Organizator se obvezuje donirati partneru iznos od 2.000 eura koji će biti prebačen na račun Partnera najkasnije do kraja 2015. godine.

5. Ostale odredbe

5.1. Organizator neće biti smatran odgovornim za događaje izvan njegove kontrole te za događaje koje Organizator nije mogao predvidjeti unatoč postupanju s dužnom dozom profesionalne odgovornosti.

5.2. Organizator mora postupati s osobnim podacima sudionika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka kako je to Zakonom predviđeno. Osobni podaci koje sudionici daju bit će obrađeni od strane Organizatora isključivo u svrhu evaluacije ovog Natječaja. Davanjem osobnih podataka za potrebe Natječaja, sudionici pristaju da Organizator može objaviti ime, prezime i adresu sudionika koji su osvojili nagradu na Natječaju. Sudionici pristaju dostaviti osobne podatke i potvrditi da su suglasni s obradom tih podataka i da su iste dali svojom voljom.

5.3. Ovaj Natječaj zatvoren je za zaposlenike Organizatora, članove njihove obitelji te povezane osobe kao i za sve partnere projekta navedene u bilo kakvoj komunikaciji koja se odnosi na ovaj Natječaj, uključujući njihove zaposlenike, članove njihovih obitelji i povezane osobe. Nitko od osoba navedenih u ovom članku ne može osvojiti nagradu.

5.4. Ova Pravila natječaja, pravna pitanja koja mogu proizaći iz njih te sva pravna pitanja koja se pojave između Organizatora i sudionika za vrijeme ili u svezi s Natječajem podložna su važećim zakonima i propisima Republike Češke. Rješavanje bilo kakvih razmirica proizašlih iz ovih pravnih pitanja mogu se riješiti pred nadležnim sudom Republike Češke.

5.5. Organizator zadržava pravo da otkaže, odgodi ili promjeni ovaj Natječaj i ova Pravila natječaja u cijelosti ili djelomično sukladno vlastitoj odluci. Organizator zadržava pravo da skrati trajanje natječaja, ukine ga ili otkaže Natječaj ili izmjeni Pravila natječaja. Izmjena Pravila natječaja ne omogućava sudionicima pravo na naknadu radi troškova koje su pretrpjeli tijekom Natječaja.

Pravila natječaja stupaju na snagu 1. listopada 2015.