Награди

[design/2013/price-1.png]

Победители определени от журито:

Победители с гласовете на публиката:

Родителите или настойниците на участниците в конкурса трябва да са информирани от момента на включване на всеки участник. Писмено съгласие на родител ще бъде изисквано от всеки победител преди получаване на наградата.

[design/2013/price-2.png]