Контакти и партньори

Отговорни лица за България:

Янев и Янев ООД
Тодор Янев
tel: +359 2 870 05 19
e-mail: Office@janev-janev.com

Организатор:

ASTRA CEE Sp. z o.o.
Pl. Pilsudskiego 2
PL 00-073 Warszawa

Ако имате въпроси, моля, пишете ни на фейсбук страницата!